МОЛИТВИ ВРАНІШНІ

Вставши від сну, раніше усякого іншого діла, стань благоговійно. уявляючи себе перед Всевидющим Богом, і, знаменуючи себе святим хрестом, промовляй:

 Во Імя Отца, Сина і Святаго Духа. Амінь (тричі).

Потім трохи почекай, щоб усі почуття твої втишилися і думки твої залишили все земне, а тоді промовляй ці молитви без поспіху, з увагою сердечною:

 Боже, милостив буди мні грішному.


Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, і всіх святих, помилуй нас. Амінь.


Слава Тебі, Боже, наш, слава Тебі.


Царю небесний, Утішителю, Душе істини, іже везді сий і вся сполняяй, сокровище благих і жизни Подателю, приіди і вселися в ни і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.


Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).


Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.


Пресвятая Тройце, помилуй нас: Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости беззаконія наша, Святий, посіти і ісціли немощі ваша, Імени Твоєго ради.

Слава, і нині:


Господи, помилуй (тричі).


Отче наш, іже єси на небесіх, да святиться Імя Твоє, да приідет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на земли. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Тропарі троїчні

Воставше от сна, припадаєм Ти, Блаже, і ангельскую піснь вопієм Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава:

От одра і сна воздвигл мя єси Господи. ум мой просвіти і сердце, і устні мої отверзи, во єже піти Тя, Святая Тройце: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

І нині:

Внезапу Судія приідет, і коєгождо діянія обнажатся, но страхом зовем в полунощі:

Свят, Свят, Св,ят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи, помилуй (12 разів).

Молитва

От сна востав, благодарю Тя, Святая Тройце, яко многія ради Твоєя благості і долготерпінія, не прогнівался єси на мя ліниваго і грішнаго, ниже погубил мя єси со беззаконьми моїми: но человіколюбствовал єси обично, і в нечаянїї лежащаго воздвигл мя єси, во єже утреневати і славословити державу Твою: і нині просвіти мої очі мисленния, отверзи моя уста, поучатися словесем Твоїм і разуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, і славити Тя во ісповіданії сердечнім, і воспівати всесвятоє імя Твоє, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Приідіте, поклонімся Цареві нашему Богу.

Приідіте, поклонімся і припадем Христу, Цареві нашему Богу.

Приідіте, поклонімся і припадем Самому Христу, Цареві і Богу нашому.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже...

Символ віри

Вірую во Єдинаго Бога...

Молитви св. Макарія Великого

1. Боже, очисти мя грішнаго, яко ніколи-же сотворих благоє пред Тобою, но Ізбави мя от лукаваго, і да будет во мні воля Твоя: да неосужденно отверзу уста моя недостой-ная і восхвалю імя Твоє святоє, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

2. От сна востав, полунощную піснь приношу Ти, Спасе, і припадая, вопію Ти: не даждь ми уснути во гріховній смерті, но ущедри мя, распнийся волею, і лежащаго мя в ліності ускорив, возстави, і спаси мя в предстоянії і молитві: і по сні нощнім возсіяй ми день безгрішен, Христе Боже, і спаси мя.

3. К Тебі, Владико человіколюбче, от сна востав, прибігаю, і на діла Твоя подвизаюся милосердієм Твоїм і молюся Тебі: помози ми на всякоє время, во всякой вещи, і ізбави мя от всякія мірскія злия вещи і діавольскаго поспішенія, і спаси мя, і введи в царство Твоє вічноє. Ти бо єси мой Сотворитель і всякому благу Промисленник і Податель, о Тебі же все упованіє моє, і Тебі славу возсилаю, нині і присно і во віки віков. Амінь.

4. Господи, іже многою Твоєю благостію і великими щедротами Твоїми дал єси мні, рабу Твоєму, мимошедшеє время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ти Сам, Владико, всяческих Творче, сподоби мя істинним Твоїм світом і просві-щенним сердцем творити волю Твою, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. Василія Великого

Господи Вседержителю, Боже сил і всякія плоти, в вишніх живий і на смиренния при-зираяй, сердца же і утроби іспитуяй і сокровенная человіков яві предвідий, Безна­чальний і Присносущний Світе, у Него же ність преміненіє, іли преложенія осіненіє:

Сам, Безсмертний Царю, приіми молені я наша, яже в настоящее время, на множество Твоїх щедрот дерзающе, от скверних к Тебі устен творим, і остави нам прегрішенія наша, яже ділом і словом і мислію, відінІєм іли невідінієм согрішенная нами: і очисти ни от всякія скверни плоти і духа. І даруй нам бодренним сердцем і трезвенною ми­слію всю настоящаго житія нот преітн, ожидающим пришествія світлаго і явленна-го дне Єдинороднаго Твоєго Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, в оньже со славою Судія всіх приідет, коємуждо отдати по ділом єго: да не падше і облінившеся, но бодрствующе і воздвижені в діланіє обрящемся готові, в радость і Божественний чертог слави Єго совнидем, ідіже празднующих глас непрестанний і неізреченная сладость зрящих Твоєго лица доброту неізреченную: Ти бо єси істинний Світ, просвіщаяй і освящаяй всяческая, і Тя поєт вся твар во віки віков. Амінь.

Молитва до св. Ангела Хранителя

Святий Ангеле, предстояй окаянной моєй душі і страстній моей жизни, не остави мене грішнаго, ніже отступи от мене за невоздержаніє моє. Не даждь міста лукавому демону обладати мною насильством смертнаго то тілесе; укріпи бідствующую і худую мою руку, і настави мя на путь спасенія. Єй, святий Ангеле Божий, хранителю і покровителю окаянния моєя душі і тіла, вся мі прости, єликими тя оскорбих во вся дни живота моєго, і аще что согріших в прошедшую нощ сію, покрий мя в настоящий день, сохрани мя от всякаго іскушенія противнаго, да ни в коєм грісі прогніваю Бога; і молися о мні ко Господу, да утвердит мя в страсі Своєм, і достойна покажет мя раба своєя благості. амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Пресвятая Владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами отжени от мене, смиреннаго і окаяннаго раба Твоєго, униніє, забвеніє, неразуміє, нерадініє, і вся скверная, лукавая і хульная помишленія от окаяннаго моєго сердца і от помраченнаго ума моєго; і погаси пламень страстей моїх, яко нищ єсм і окаянен. І ізбави мя от многих і лютих воспоминаній і предпріятій, і от всіх дійств злих свободи мя: яко благословенна єси от всіх родов, і славится пречестноє імя Твоє во віки віков. Амінь.

Молитовне звернення до Святого, ім'я якого носиш

Моли Бога о мні, святий угодниче Божий (ім'я), яко аз усердно к Тебі прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику о душі моєй.

Пісня Пресвятій Богородиці

Богородице Діво, радуйся, благодатная Маріє, Господь с Тобою, благословенна Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила єси душ наших.

Тропар Хресту і молитва за Вітчизну

Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояніє Твоє, побіди на сопротивния даруя, і Твоє сохраняя крестом Твоїм жительство.

Молитва за живих

Спаси, Господи, і помилуй отца моєго духовнаго, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей (називати імена) і всіх православних христіан.

Молитва за усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоїх: родителей моїх, сродников, благодітелей (імена) і всіх православних христіан, і прости їм вся согрішенія вольная і невольная, і даруй їм Царствіє Небесноє.

Закінчення молитв

Достойно єсть яко воістинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную і Пренепорочную, і Матір Бога нашего. Честнійшую херувим, і славнійшую без сравненія серафим, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаєм.

Слава: і нині: Господи, помилуй (тричі).МОЛИТВИ НА СОН ГРЯДУЩИМ


Во імя Отца і Сина і Святаго Духа. Амінь.

Господи Ісусе Христе, Сине Божий, мо-литв ради Пречистия Твоєя Матере, препо­добних і богоносних отец наших і всіх свя­тих, помилуй нас. Амінь.

Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.

Царю небесний, Утішителю, Душе істини,

іже везді сий І вся ісполняяй, Сокровище благих і жизні Подателю, приіди і вселися в ни, і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.

|

Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).


Слава Отцу І Сину і Святому Духу, І нині і присно і во віки віков. Амінь.


Пресвятая Тройце, помилуй нас: Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости безза-конія наша; Святий, посіти І ісціли немощи наша, Імене Твоєго ради.


Господи, помилуй (тричі).

Слава: і нині:

Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да приідет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Тропарі

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, вся-каго бо отвіта недоуміюще, сію Ти молитву, яко Владиці, грішнії приносим: помилуй нас.


Слава:

Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом:

не прогнівайся на ни зіло, ніже помяни беззаконій наших, но призри і нині яко благоутробен, і ізбави ни от враг наших: Ти бо єси Бог наш, і ми людіє Твої, всі діла руку Твоєю, і імя Твоє призиваєм.

І нині:


Милосердія двері отверзи нам, Благосло­венная Богородице, надіющеся на Тя да не погибнем, но да ізбавимся Тобою от бід: Ти бо єси спасеніє рода христіанскаго.


Господи, помилуй (12 разів).

Молитва 1, св. МакарІя Великого

Боже вічний і Царю всякаго созданія, сподобивий мя даже в час сей доспіти, прости ми гріхи, яже сотворих в сей день ділом, словом і помишленієм, і очисти, Господи, смиренную мою душу от всякія скверни плоти і духа. І даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мирі, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугоджу пресвятому імені Твоєму во вся дні живота моєго, і поперу борющия мя враги плотскія і безплотния. І ізбави мя, Господи, от помишленій суєтних,, оскверняющих мя, і похотей лукавих. Яко Твоє єсть царство і сила і слава, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва 2, св. Антіоха

Вседержителю, Слово Отчеє, Сам совершен сий Іісусе Христе, многаго ради милосердія Твоєго никогдаже отлучайся мене, раба Твоєго, но всегда во мні почивай. Іісусе, добрий Пастирю Твоїх овец, не предаждь мене крамолі зміїні, і желанію сатанину не остави мене, яко сімя тлі во мні єсть. Ти убо, Господи Боже покланяємий, Царю Святий Іісусе Христе, спяща мя сохрани немерцающим світом, Духом Твоїм Святим, імже освятил, єси Твоя ученики. Даждь, Господи, і мні, недостойному рабу Твоєму, спасеніє Твоє на ложі моєм, просвіти ум мой світом разума святаго Євангелія Твоєго, душу любовію креста Твоєго, сердце чистотою словесе Твоєго, тіло моє Твоєю страстію безстрастною, мисль мою Твоїм смиренієм сохрани, і воздвигни мя во время подобно на Твоє славословіє. Яко препрославлен єси со Безначальним Твоїм Отцем і с Пресвятим Духом во віки. Амінь.


Молитва З

Господи Боже наш, єже согріших во дні сем словом, ділом і помишленієм, яко благ і Человіколюбец прости ми. Мирен сон і безмятежен даруй ми. Ангела Твоєго хранителя посли, покривающа і соблюдающа мя от всякого зла, яко Ти єси хранитель душам і тілесем нашим, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. амінь.

Молитва 4, св. Іоанна Златоустого


Господи, не лиши мене .небесних Твоїх благ. Господи, ізбави мя вічних мук. Господи, умом ли іли помишленієм, словом іли ділом согріших, прости мя. Господи, ізбави мя всякого невідінія, і забвенія, і малодушія, і окамененнаго нечувствія. Господи, ізбави мя от всякаго іскушенія. Господи, просвіти моє сердце, єже помрачи лукавоє похотініє. Господи, аз яко человік согріших, Ти же яко Бог щедр помилуй мя, видя немощ душі моєя. Господи, посли благодать Твою в помощ мні, да прославлю імя Твоє Святоє. Господи Іісусе Христе, напиши мя раба Твоєго в книзіі животній і даруй ми конец благій. Господи Боже мой, аще і ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодаті Твоєй положити начало благоє. Господи, окропи в сердці моєм росу благодаті Твоєя. Господи небесе і землі, помяни мя грішнаго раба Твоєго, студнаго і нечистаго, во Царствії Твоєм. Амінь.

Господи, в покаянії приіми мя. Господи, не остави мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, даждь ми мисль благу. Господи, даждь ми слези І память смертную і умиленіє. Господи, даждь ми помисл іспо-іпданія гріхов моїх. Господи, даждь ми смиреніє, ціломудріє і послушаніе. Господи, даждь ми терпініє, великодушіе і кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце моє. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моєя і помишленія і і творити во всем волю Твою. Господи, покрий мя от человік нікоторих і бісов і страстей і от всякія іния неподобния вещи. Господи, віси яко твориши, якоже Ти волиши, да будет воля Твоя і во мні грішнім, яко благословен єси во віки. Амінь.

Молитва до св. Ангела Хранителя

Ангеле Христов, хранителю мой святий і покровителю душі і тіла моєго, вся ми прости, єлика согріших во днешній день, і от всякого лукавствія противнаго ми врага ізбави мя, да ні в коємже грісі прогніваю Бога моєго; но моли за мене грішнаго і недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благості іі милості Всесвятия Тройци і Матере Господа моєго Іісуса Христа і всіх святих. Амінь.

Молитви до Пресвятої Богородиці

Благаго Царя благая Мати, Пречистая і благословенная Богородице Маріє, милость Сина Твоєго і Бога нашего ізлий на страстную мою душу і Твоїми молитвами настави мя на діянія благая, да прочеє время живота моєго без порока прейду і Тобою рай да обрящу, Богородице Діво, єдина чистая іі благословенная.


Взбранной Воєводі побідительная, яко ізбавльшеся от злих, благодарственная восписуєм Ти раби Твої, Богородице; но яко імущая державу непобідимую, от всяких нас бід свободи, да зовем Ти: радуйся, Невісто Неневістная!


Преславная Приснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму І Богу нашему, да спасет Тобою душі наша.

Все упованіє моє на Тя возлагаю, Мати Божія, сохрани мя под кровом Твоїм.


Достойно єсть...


Просвіти очі мої, Христе Боже, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: укріпихся на него.


Заступник душі моєя буди, Боже, яко посреді хожду сітей многих; ізбави мя от них і і спаси мя, Блаже, яко человіколюбец.


Упованіє моє Отец, прибіжище моє Син, покров мой Дух Святий: Тройце Святая,

Слава Тебі.


Слава: і нині: Господи, помилуй

(тричі).


Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, препо­добних і богоносних отец наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.


Ослаби, остави, прости, Боже, прегрішенія наша, вольная і невольная, яже в слові і в ділі, яже в відінії і невідінії, яже в умі іі помишленії, яже во дні і в нощі; вся нам прости, яко благ і человіколюбец.


Ненавидящих і обидящих нас прости, Господи Человіколюбче. Благотворящим благо сотвори. Братіям і сродником нашим даруй яже ко спасенію прошенія і жизнь вічную. В немощех сущия посіти і ісціленіє даруй. Іже в морі управи. С путешествующими спутешествуй. Служащим і милующим нас гріхов оставленіє даруй. Заповідавших нам недостойним молитися о них, помилуй по велицій Твоєй милості. Помяни, Господи, прежде усопших отец іі братій наших і упокой їх, ідіже присіщаєт світ лица Твоєго. Помяни, Господи, братій наших пліненних і ізбави їх от всякаго обстоянія. Помяни, Господи, плодоносящих і доброділающих во святих Твоїх церквах, і даждь їм яже ко спасенію прошенія і жизнь вічную. Помяни, Господи, і нас смиренних і грішних, і недостойних раб Твоїх, І просвіти наш ум світом разума Твоєго і настави нас на стезю заповідей Твоїх, молитвами Пречистия Владичици нашея Богородици і Приснодіви Марії і всіх Твоїх святих, яко благословен єси во віки віков. Амінь.


Повсякденне сповідання гріхів


Ісповідаю Тебі, Господу Богу моєму і Творцу, во Святій Тройці єдиному, славимому іі покланяємому Отцу і Сину і Святому Духу, вся моя гріхи, яже содіях во вся дні живота моєго, і на всякий час, і в настоящеє время, ділом, словом, помишленієм, зрінієм, слухом, обонянієм, вкусом, осязанієм і всіми моїми чувствами, душевними вкупі і тілесними, імиже Тебе Бога моєго і Творца прогнівах, і ближняго моєго онеправдовах. О сих жалія, винним себе Тебі Богу моєму представляю, і імію волю каятися; точію Ти, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя; прешедшая же согрішенія моя милосердієм Твоїм прости ми, і разріши от всіх сих, яко благ і человіколюбец.


Молитва Чесному Хресту

Да воскреснет Бог і расточатся врази Єго і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут; яко таєт воск от лица огня, тако да погибнут біси от лица любящих Бога і знаменующихся крестним знаменієм і в веселії глаголющих: радуйся, Пречестний і Животворящий Кресте Господень, прогоняяй біси силою на Тебі пропятого Господа нашего Іісуса Христа, во ад сшедшаго і поправшаго силу діаволю і даровавшаго нам Тебе Крест Свой Честний, во прогнаніє всякаго супостата. О, Пречестний і Животворящий Кресте Господень, помагай ми со Святою Госпожею Дівою Богородицею і со всіми святими во віки.

Амінь.

Коли лягаєш спати, кажи:

В руці Твої, Господи Іісусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ти же мя благослови, Ти мя помилуй і живот вічний даруй ми.

Амінь.