Два методи зміни особистості у сектах

Незважаючи на широку зацікавленість прицерковної публіки діяльністю сект, у відкритій пресі дуже рідко можна зустріти описи реальних методів обробки свідомості людини. Мені здається, що це пов'язано з небажанням, як діячів відповідних органів (в тому числі керівників сектантських організацій, працівників силових структур, спеціалістів у галузі розробки рекламної продукції та ін.) так і незалежних фахівців у цій галузі відкривати свої секрети. Але завдяки тому, що більш доступними останнім часом стали закордонні джерела інформації, розширився доступ до інформаційних потоків в електронних мережах, ми спробуємо подавати нашим читачам якісь порції інформації такого гатунку.

Будь-яка людина має певну систему психологічного захисту, що забезпечує імунітет від руйнуючих впливів на її особистість. Сама сила захисту залежить від вроджених і набутих за життя психологічних особливостей людини та її знань. Таким чином навіть проста поінформованість про методики зміни особистості може дати можливість досить успішно протистояти сектантським впливам, звідки б вони не надходили.

Зламати психологічний захист особистості, діючи простим переконанням, у більшості випадків не вдається. Щоб проникнути у внутрішній світ людини і керувати ним, використовують спеціальні прийоми психологічного впливу. У цій статті ми розглянемо два основних методи зміни особистості - навіювання та зараження.

Навіювання – це процес особливого впливу на психіку людини, при якому не вимагається повного розуміння інформації, що подається. У цьому випадку спеціальними діями домагаються зниження рівня свідомості та критичного мислення при сприйнятті та відтворенні навіюваного матеріалу. Засвоєній в результаті цього процесу інформації властивий характер нав'язливих думок, яких дуже важко позбутись, хоча тверезий розум може їх часто і не сприймати.

Схильність до навіювання залижить від особистих якостей людини. Потенційну навіюваність підвищують невпевненість у собі, низька самооцінка, почуття власної неповноцінності, покірність, слабкість логічного мислення, підвищена вразливість. Навіюваність крім того дуже зростає в екстремальних ситуаціях, особливо під час фізичних та психічних перевантажень, що супроводжуються звуженням критичного сприйняття зовнішніх подій, внаслідок чого полегшується проштовхування інформації у підсвідомість.

Сигнали, та послідовності поведінкових реакцій, введених при навіюванні, подібні до алгоритмів комп'ютерних програм, що чекають свого запуску. Варто людині сприйняти певний сигнал (знайому інтонацію, жест і т.д.), як у пам'яті виникають цілі блоки інформації, введені під час навіювання. Навіть, якщо людина буде намагатися порвати зі сектою чи зробити ще якісь небажані дії, то почувши голос лідера та мимовільно відтворивши у свідомості закріплені навіюванням формули, вона знову вступає на шлях автоматичного виконання введених раніше послідовностей дій.

Слід чітко усвідомлювати, особливо молодим шукаючим людям, досвід та знання яких ще не є достатніми, що практично всі секти використовують методи навіювання і тому не треба поспішати, хоч як би це заманливо не виглядало, вивчати їх структуру чи вчення зі середини, бо можна там і залишитись.

Для другого прийому психологічного впливу - зараження - характерне переживання людьми однакових емоційних станів, яке може супроводжуватись спонтанними вигуками, плачем, сміхом, ритмічними рухами, оплесками та ін. Могутнім заражаючим ефектом володіє голосний хоровий спів. Спільне багатогодинне повторення мантр, що практикується в деяких сектах, носить крім того характер самонавіювання, що служить причиною порушення почуття реальності.

Ізоляція від зовнішніх джерел інформації та одноманітність подавання інформації викликає стійке гальмування розумових процесів. У людини з'являється почуття байдужності, втрати інтересу до навколишнього та власного життя. Емоції придушуються, притупляються бажання. Свідомість перебуває у запамороченні. На цьому тлі можуть виникати зорові і слухові галюцинації. Ці галюцинації інтерпретуються, як духовний зріст особистості, поява надприродних здібностей, особливого бачення світу (третього ока) і т.д.

Як бачимо з вищесказаного, у секті людина зіштовхується з впливами, які здатні повністю перетворити особистість. Змінити ситуацію ззовні практично немає можливості. Вийти з секти також не можна, бо вона за короткий час встигає змінити погляди людини на життя і адепт відчуває себе зобов'язаним за усе те, що секта йому дає. Залишається єдиний шлях - змінитися самому, адаптуватися до цієї “нової сім’ї”, що з часом і відбувається.

Статтю готував
Роман Холонівський, м.Львів


   Зміст розділу      || Обговорити на форумі||  На головну