СТАВРОПІГІЙНЕ УСПЕНСЬКЕ БРАТСТВО


При [Успенській] церкві з XVI ст. існувало Успенське братство — організація українських ремісників і купців. У 1586 р. воно домоглося ставропігії — незалежності від влади місцевих єпископів і тому стало зватися Ставропігійним. Слово "ставропігія" походить від грецького слова stavropigion — "поставлення хреста". Тому на ознаменування акта братство прийняло герб — хрест, встановлений на горбку. Воно було найбільшим з усіх львівських братств і вважалося "материнським" стосовно них.

Не слід забувати, що право рівного вступу в братство для всіх православних було лише формальністю. Високий вступний внесок закривав туди дорогу міським низам. Тому діяльність братства керувалася потребами заможного прошарку українського населення Львова.

І все ж львівські братства під керівництвом Успенського відіграли значну роль у боротьбі проти національного гноблення. Вони не ставили широких політичних завдань —для цього просто не було змоги.

Але Успенське братство постійно вимагало від уряду урівняння православних у правах з католиками, скасування обмежень у заняттях торгівлею і ремеслом. Особливо воно славилося своєю культурно-освітньою діяльністю. При братстві існувала школа з програмою, наближеною до навчальних програм університетів того часу. Тут викладали видатні українські вчені, зокрема, брати Лаврентій і Стефан Зизанії, Кирило-Транквіліон Ставровецькнй, Іван Борецький. Викладач школи Йоаникій Волкович був видатним поетом, творцем одних із перших зразків української віршованої літератури. Випускник школи Памва Беринда написав "Лексикон словеноросский имен толкование" — перший український енциклопедичний словник.

Статут школи, створений у 1586 р., — один з перших у Європі визначна пам'ятка педагогічної думки. В ньому були сформульовані завдання школи не тільки в наданні учням знань, а й у вихованні громадян-патріотів.

Значення школи виходило далеко за межі Галичини. Розуміючи це, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 1621 р. заповів їй 1500 злотих, відсотки з яких призначалися на оплату викладачів грецької мови.

Величезне значення мала друкарня братства. В ній друкувалися різні твори і підручники, якими користувалися і в Росії, Білорусі та Молдавії.

У 1788 р. австрійські власті закрили братство. В 1791 р. був створений Ставропігійський інститут, який існував до 1939 р.

Уривок з книги Б.В.Мельник
"Вулицями старого Львова”

   Зміст розділу      || Обговорити на форумі||  На головну